Fiscale attesten

Het fiscaal attest:

De fiscale attesten van het kamp 2020 zijn klaar. U kunt het attest van uw kind hier verkrijgen:
https://www.scoutsmoerbekewaas.be/attesten

Wat is dit:

Via uw belastingen kan je een deel van de kampprijs terugkrijgen in de vorm van een belastingsvermindering. Dit via rubriek 1384 van uw belastingsaangifte. (Aanslagjaar 2021 / Inkomstjaar 2020)

Voorwaarden:

  • Uw kind moet tijdens het kamp 2020 jonger geweest zijn dan 14 jaar, dus 13 jaar of minder. (Dit is een verhoging van de leeftijd, tot vorig jaar was dit ‘minder dan 12 jaar’)
  • Enkel de persoon die de betaling deed kan dit inbrengen in zijn belasting. Dit is vooral van belang voor ouders die geen gemeenschappelijke belastingsaangifte doen. Enkel de ouder die het kamp betaald heeft kan dit opgeven in zijn belastingsaangifte.
  • Het maximum bedrag dat u kunt inbrengen is 13 euro per dag per kind. (Ook een verhoging ten opzichte van vorig jaar). Als de kampprijs meer was, zal er meer op het attest staan, en moet u dit zelf aanpassen. De hulpmiddelen die Tax-On-Web ter beschikking stelt doen dit automatisch voor u.
  • U moet hiervoor een fiscaal attest hebben. (Zie link bovenaan)