Reglement

Wij zijn heel fier op onze mooie lokalen en dit willen we zo houden. Daarom hebben we een reglement waar iedereen zich aan moeten houden.

 • De beheerder heeft ten alle tijden het recht het terrein en het lokaal te betreden en controle uit te oefenen op de aanwezigheid van het aantal personen en de naleving van de gemaakte afspraken.
 • De bovenverdieping blijft te allen tijde toegankelijk voor de eigen leiding van de scouts Moerbeke, dit zonder de huurders te storen.
 • Op het moment dat er personen in het gebouw aanwezig zijn mogen de uitgangen en nooduitgangen nooit afgesloten worden.
 • Omwille van brandveiligheid geldt er een strikt rookverbod in de lokalen of buiten aan het materiaal- en sjorhoutlokaal.
 • Het is verboden om sigarettenpeuken op de grond te gooien rond het lokaal of op het terrein. Bij niet naleven hiervan wordt € 20 van de waarborg afgetrokken.
 • Het gebruik van friteuses in het lokaal is ten strengste verboden.
 • Zonder de toestemming van de verhuurder is het de huurder niet toegestaan gebruik te maken van het aanwezig sjorhout.
 • Het is niet toegelaten om kampvuren of ander open vuur aan te leggen. Ingrijpen door de bevoegde instanties is bij niet-naleving geheel voor rekening van de huurder, terwijl de verhuurder het recht heeft om de volledige waarborgsom in te houden.
 • Op aanvraag kan gebruik gemaakt worden van een BBQ.
 • Het is verboden om putten te maken in het terrein.
 • Het is verboden de op het terrein aanwezig beplanting te beschadigen, te rooien of te kappen.
 • De huurder dient de rust op het terrein en in de omgeving na 22 uur te respecteren en ook op andere ogenblikken de overlast voor derden te beperken. Eventuele klachten en daaruit voortvloeiende gevolgen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de huurder.
 • Auto’s zijn niet toegestaan op het terrein. Deze kunnen geparkeerd worden op de parking op de sportterreinen.